ثبت سفارش

واردات کلیه کالاهای قابل ورود نیاز به ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز از وزارت بازرگانی با شرایط مقرر را دارد. مراحل ثبت سفارش کالا طبق پروفرمای ارائه شده توسط فروشنده مبنی بر نوع کالا، تعداد، وزن و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده با توجه به تعرفه کالا که در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد طبقه بندی شده و با توجه به شرایط خریدار ( بانکی ، بدون انتقال ارز و... ) در سیستم ثبت سفارش ثبت می گردد.

این شرکت جهت تسریع در امور محوله قبل از ورود کالا اقدام به اخذ پروفرما از مشتریان خود نموده و در سریعترین زمان ممکن مراحل ثبت سفارش را انجام داده که این امر باعث کاهش هزینه های انبارداری در گمرک می شود.