شناسایی پروژه های زیرساختی توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی

شناسایی پروژه های زیرساختی توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی

 

مهدی صادقی نیارکی که در نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت سخن می گفت، با بیان مطلب فوق خاطر نشان‌کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در مسیر تحقق خوداتکایی صنعتی بر دومحور برگزاری میزهای تخصصی توسعه ساخت داخل و اجرای پروژه های زیرساختی در صنایع راهبردی قراردارد و در این راستا نیازهای صنعتی وارداتی در صنایع مختلف احصاء و بر مبنای اجزاء و قطعات وارداتی پروژه های توسعه ساخت داخل تعریف شده است

 

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری سه میز تخصصی تا ابتدای فصل پاییز افزود: بسترهای لازم برای میز تجهیزات صنایع پتروشیمی فراهم و مراسم انعقاد قرارداد داخلی سازی در این بخش به زودی برگزار خواهد شد

 

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین از برگزاری میزهای تخصصی در حوزه لوازم خانگی و خودرو با رعایت پروتکل های بهداشتی خبرداد و افزود: تاکنون سه میز تخصصی در حوزه تجهیزات پتروشیمی و چهار میز تخصصی در حوزه خودرو برگزار شده است و به زودی پنجمین میز تخصصی در صنعت خودرو وچهارمین میز در صنعت تجهیزات پتروشیمی برگزار خواهد شد

 

در این نشست همچنین پس از تبادل مهمترین اخبار روز در صنایع مختلف، رییس مرکزساخت داخل گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه ساخت داخل و سامانه توانیران ارائه کرد

 

مشاور عالی و دستیار ویژه معاونت امور صنایع نیز طی گزارشی به تشریح روند تخصیص ارز به صنایع مختلف پرداخت. بررسی وضعیت میزهای تخصصی در صنایع مختلف و همچنین میزان پروژه های معاونت امور صنایع در حوزه توسعه ساخت داخل نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد