متخصص ترخیص مواد غذایی

ترخیص تخصصی مواد خوراکی و آشامیدنی

ترخیص زیتون و روغن زیتون در بسته بندی های قابل مصرف و غیر قابل مصرف و سرکه بالزامیک به صورت بشکه ای.
اخذ استاندارد های محصولات خوراکی و آشامیدنی در کمترین زمان ممکن.